مطالب زیر بر اساس آرشیو آموزشی لیست شده اند.

فلسفه پارکور

یک پارکور کار موانع را به صورت فرصت هایی برای رسیدن به هدفش می بیند چه در تمرین، چه در رسیدن به خواسته هایش.


روش فرود آمدن

یکی از با اهمیت ترین کارها و مهمترین مهارت‌هایی که باید حتماً یاد بگیرید، ” فرود آمدن” است.


تاب خوردن

فنون تاب خوردن در مواقعی استفاده می شود که شما قصد دارید با آویزان شدن و تاب خوردن از روی یک میله، شاخه و یا هر جسم افقی دیگری، جهش کنید و به جسم دیگری به وسیله پاها و یا دست هایتان برسید.


کراس فیت چیست؟

- کراسفیت با تکیه بر علم و آزمایشات مختلف به وجود امد و در حقیقت یک علم جدید در تمرینات به حساب می اید


تمرین پارکور

پارکور یک روش گسترش دامنه حرکتی است. چکیده مطلب در این دو جمله خلاصه می شود: هنرجویان می بایست یک سری حرکات و فنون را بیاموزند و سپس مهارت استفاده کاربردی از آنها را تمرین کنند.


پارکور چیست؟

پارکور از زمانی که انسان نیاز به شکار کردن و شکار نشدن داشته، وجود داشته است. انسانها به طور طبیعی گسترهای قابل توجه از حرکات و حالات ممکن را برای گذشتن از موانع به وجود میآورد.