آکادمی ورزشی اکباتان

پارکور، کراس فیت، کلیستنیکس، فانکشنال فیتنس