سوالات متداول

تمرین پارکور

پارکور یک روش گسترش دامنه حرکتی است. چکیده مطلب در این دو جمله خلاصه می شود: هنرجویان می بایست یک سری حرکات و فنون را بیاموزند و سپس مهارت استفاده کاربردی از آنها را تمرین کنند.