گرم کردن

بخشی ضروری در هر تمرین ورزشی است . گرم کردن بدن، شما را برای انجام حرکات ورزشی آماده می سازد، احتمال آسیب دیدگی را به شدت کاهش می دهد و به صورت کلی باعث افزایش بهره وری عضلات شما می شود.

روش گرم کردن

گرم کردن خوب و کامل، بخشی ضروری در هر تمرین ورزشی است . گرم کردن بدن، شما را برای انجام حرکات ورزشی آماده می سازد، احتمال آسیب دیدگی را به شدت کاهش می دهد و به صورت کلی باعث افزایش بهره وری عضلات شما...