یک گروه از 7 پارکورکار و فیری رانرهای بریتانیایی هستند که در سال 2010 تشکیل شد.
این گروه توانست 2 تا مستند جذاب تولید کند و این ویدئو را درکانال یوتیو خود  قرار دادند  که در سال 2019 ماه سپتامبر بیش از 5 میلیون فالور توانستند جذب کنند.
برای اطلاعات بیشتر در مورد تیم استورور لینک زیر را کپی کنید و در مرور گر خود قرار دهید.

همه چیز در باره استورور storror