افتتاحیه آکادمی تخصصی پارکور و کراس فیت اکباتان
تابستان ۹۷