سیدنی اولسن به مدت 8 سال سابقه تمرین پارکور و فیری رانینگ در آکادمی تمپست در آمریکا را دارد و به عنوان شغل، بازیکن رسمی گروه تمپست، مربی پارکور و بدلکار می‌باشد.
برای خواندن کامل مقاله لینک زیر را در مرور گر خود باز کنید.
https://ekbatanparkour.com/%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%86-sydney-olson/