رایان دویل یک موسس وبنیان گذار فدراسیون جهانی پارکور وفری رانینگ است. او در زمینه های هنرهای رزمی ، پارکور،مربی گری وبازیگری فعالیت قوی و خیره کننده ای دارد.رایان در سالهای نوجوانی هنرهای رزمی را در کره در فدراسیون Kuk Sool Won آموزش دید.
برای خاندن ادامه مطلب لینک زیر را کپی کنید و داخل مرور گر خود پیست کنید.
https://ekbatanparkour.com/قدرت-های-دنیای-پارکور-رایان-دویل/