گروه اکباتان پارکور
حرکت توسط: دانیال جمالی
شهرک اکباتان-تهران