ویدیو کلیپ جدید فوق العاده از محمد طاوسی(گروه اکباتان پارکور)
در این ویدیو کلیپ بیشتر سعی شده که از حرکات پارکور استفاده شود تا فریرانینگ.