قدرت های دنیای پارکور – کای ویلیس

کای ویلیس یکی از اعضای قدیمی تیم استورم فیریران با سابقه ی درخشان در زمینه ورزشی پارکور و فیریرانینگ و اسکیت برد می باشد. تمامی کلیپ های پارکور تیم استورم فیریران و اعضای تیم با کارگردانی فیلم برداری و تدوین کای ویلس می باشد.

تمرین پارکور

پارکور یک روش گسترش دامنه حرکتی است. چکیده مطلب در این دو جمله خلاصه می شود: هنرجویان می بایست یک سری حرکات و فنون را بیاموزند و سپس مهارت استفاده کاربردی از آنها را تمرین کنند.