سرد کردن بدن

سرد کردن بدن باید در انتهای تمامی جلسات تمرین انجام شود تا عضلات، رباط ها و ارگان های دیگر را به حالت طبیعی فعالیتشان برگرداند. اتمام بلافاصله فعالیت بدنی بعد از تمرینات اصلی، سرعت جریان خون و ضربان قلب را به سرعت کاهش می دهد و بعد از تمرین در قلب احساس ضعف به وجود می آورد.
تمامی فعالیت های عضلانی باعث تولید یک ماده شیمیایی در بدن به نام اسید لاکتیک می شوند.  اگر این ماده به وسیله جریان خون از عضلات خارج نشود، تا مدتی عضلات را دچار درد می کند و کارایی آنها را به مدت محدودی کاهش می دهد.
برای تخلیه اسید لاکتیک، عضلات میبایست با شدتی رو به کاهش به کار خود ادامه دهند. آرام دویدن، قدم زدن و جست وخیز کردن آرام در ادامه فعالیت ورزشی جهت تخلیه کامل سموم مناسب هستند.
آشامیدن آب  برای رساندن مایعات به ذخایر آبی بدن به شستن اسید لاکتیک از عضلات کمک زیادی خواهد کرد. دوش گرفتن نیز جهت افزایش جریان خون و در نتیجه درمان جمع شدن اسید لاکتیک مناسب است.
همیشه به بدن خود اجازه دهید بین جلسات تمرین به خوبی استراحت کند. بعد از یک تمرین شدید بدن به 24-48 ساعت استراحت نیاز دارد تا بتواند تمامی سموم را دفع کند و به حالت اولیه خود بازگردد.

کششی

تمرینات کششی جزء اعمال حیاتی سرد کردن است.  تمامی عضلات اصلی را به آرامی تحت کشش قرار دهید و تنش و فشار را از آنها بیرون کنید همچنین می توانید عضلات را به آرامی ماساژ دهید. عضلات، رباط ها و مفاصل را شل کنید، به آرامی و عمیق نفس بکشید.
از این زمان برای آزاد کردن فکر و دور کردن استرس و فشار استفاده کنید. این فرصتی است برای آرام کردن بدن و ذهن، پس تا زمانی که احساس آرامش کامل کنید به این روند ادامه دهید.